Sancak Enerji, temiz enerji üretimini arttırmak amacıyla Konya ilimizde bulunan 79,2 MWm kurulu güce sahip Bağlar Rüzgar Enerji Santrali için, Ağustos 2020 tarihinde Nordex GMBH ile sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme çerçevesinde her biri 4.8MW gücünde 5 adet N133 model türbin ilave edilerek,  kurulu gücünü 103.2MWm’e çıkarmak üzere çalışmalara başlamıştır. Ağustos 2021 tarihinde devreye alınması planlanmaktadır.

Yapılacak olan ilave türbin yatırımıyla, Sancak Enerji’nin rüzgar enerji santralı yatırımları toplam kurulu gücü yaklaşık 270MWm’e çıkacaktır.

Rüzgar Enerji Santrali portföyüyle sektörde ilk 10 da yerini korumaya devam etmektedir.

Bu sayede yıllık 365 bin ton olan karbon emisyon azaltımı 400 bin ton olacak olup, karbon emisyon azaltımına da katkı sağlayacaktır.