Sancak Enerji gelecek yıllarda Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılama ve yeni yatırımlarla istihdamı artırmak amacıyla 2007’de kurulmuştur. Kritik noktalara tesisler açarak yenilenebilir enerji kullanımını arttıran Sancak Enerji, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve üretim çeşitliliğini artırmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Dünya ve Türkiye pazarına bakıldığında rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjinin kullanım sahasının genişlediğini görerek “Geleceğin Enerjisi” sloganıyla yola çıkan Sancak Enerji, rüzgâr ve güneş enerjisi alanıyla yakından ilgilenmekte ve bu alanda projeler üretmektedir. Bu projelerle 338 MW olan kurulu gücü 2025’de 500 MW olması hedeflenmektedir.

Sancak Enerji çatısı altında yapılan yenilenebilir enerji üretimlerinde insan sağlığına ve doğaya üst düzey hassasiyeti, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli kullanarak ekolojik dengeyi koruyacak şekilde hamleler yapması, sektör içerisinde güvenilir bir kurum olma kimliğini perçinlemektedir. İnsana ve çevreye karşı sorumluluk ilkesiyle yola çıkan Sancak Enerji, Türkiye’nin geleceğini aydınlatmak için tüm enerjisiyle çalışmaktadır.