Türkiye’nin büyümesi enerjiye olan ihtiyacının artmasını da beraberinde getirmiştir. Doğal enerji kaynağı olarak zengin olan ülkemizin artan enerji ihtiyacı, devletin özel sektöre sağladığı teşviklerle beraber, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla sağlanmaya başlanmıştır. Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen yatırım alanlarıyla ilgilenen ve her sektörde liderler arasında yer almayı hedefleyen Sancak Group olarak 2007 yılında kurduğumuz Sancak Enerji Hizmetleri A.Ş ile enerji sektörüne giriş yaptık. Böylece, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı değerlendirerek hem yatırım alanlarımızı genişletmeyi hem de istihdamı artırmayı amaçladık.

Ülkemizin rüzgâr ve güneş enerjisi bakımından zengin ve enerji üretmeye elverişli olması sebebiyle, enerji sektöründeki çalışmalarımıza, RES (Rüzgâr Enerji Santralı) ve güneş enerjisi projeleri ile başladık. İzmir – Urla’da 18 MW, Kayseri - Yahyalı’da 52,5 MW ve İstanbul Silivri  33 MW , Konya Bağlar 100 MW ve Konya Ardıçlı 50 MW enerji gücüne sahip, RES lisanslarını satın aldık. Güneş Enerjisi yatırımlarında 20 MW lisansız olmak üzere toplam 100 MW portföy oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Avrupa Birliği'nin 2007 yılının Ocak ayında sunduğu İklim Değişikliği Paketi'nde, 2020 itibariyle Avrupa'da toplam enerji tüketiminin %20'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi politikasını da dikkate alarak, yenilenebilir enerji kaynakları ağırlıklı bir portföy oluşturmayı hedefledik. Mevcut durum itibariyle, tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olan portföyümüzü daha da büyüterek 2025 yılı için 500 MW kurulu güce ulaşacağız.

Şeffaflık, güvenilirlik, insan ve çevreye karşı sorumluluk ilkeleriyle yola çıkan Sancak Enerji ile piyasanın önemli yenilenebilir enerji yatırımcıları arasında yer alarak Türkiye elektrik piyasasına katma değer sağlayacağız.

Enerji Grup Başkanı
Necat Sancak