Türkiye'nin ekonomik büyümesi, enerji ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Ülkemiz, doğal enerji kaynakları açısından zengindir ve bu artan talebi karşılamak için devletin özel sektöre sağladığı teşviklerle birlikte, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla enerji ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. Bu çerçevede, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen alanlara odaklanan Sancak Yatırım, 2007 yılında Sancak Enerji Hizmetleri A.Ş'yi kurarak enerji sektörüne adım atmıştır. Amacımız, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yatırım alanlarını genişletmek ve istihdamı artırmaktır.

 

"Geleceğin Enerjisi" sloganıyla faaliyet gösteren şirketimiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak Türkiye'nin enerji sektöründeki dönüşümünde rol üstlenmektedir. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, enerji talebini karşılamakla kalmayıp aynı zamanda enerji üretimindeki dışa bağımlılığı azaltarak çevreye ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma misyonumuzu desteklemektedir.

Tamamladığımız yatırımlarla 2024 yılında toplamda 338 MW kurulu güce ulaşarak Türkiye'ye sürdürülebilir ve çevre dostu enerji sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde ise 2025 yılına kadar devam edecek yatırımlarla kurulu gücümüzü 366,5 MW’a yükseltmeyi planlıyoruz. Bu büyüme yolculuğunda, ülkemize hizmet etmeye ve artan enerji talebine cevap vermeye devam edeceğiz.

Sancak Enerji olarak sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yatırımlarımıza devam ediyor ve yenilenebilir enerji sektöründe daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için hem yerel hem de uluslararası düzeyde yenilikçi projelere odaklanarak temiz enerji üretimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Şeffaflık, güvenilirlik, insan ve çevreye karşı sorumluluk ilkeleriyle yola çıkan Sancak Enerji, piyasanın önemli yenilenebilir enerji yatırımcıları arasında yer alarak Türkiye elektrik piyasasına katma değer sağlayacaktır.

Enerji Grup Başkanı
Necat Sancak