Santralin toplam kurulu gücü 62.7MWm olup, 19 adet Siemens GAMESA 3.3 MW'lık G132 model rüzgar türbini bulunmaktadır. Santralin yıllık planlanan enerji üretim miktarı 170 Milyon kWh'dir.

1. Faz 52.8 W Eylül 2018 ve 2. Faz 9.9MW Mayıs 2019 itibariyle devreye alınarak 62.7MWm tam kapasite olarak işletmeye açılmıştır. Ardıçlı Rüzgar Enerji Santralimiz doğadaki karbon emisyonlarını azaltmak adına 92,000 ton karbon emisyon katkısı sağlayarak çevreci bir santral olma özelliğinide göstermektedir. Ardıçlı RES yıllık 50,000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.