Toplam kurulu gücü 79.2MWe olup, 24 adet Siemens GAMESA 3.3 MW'lık G132 model rüzgar türbini bulunmaktadır. Santralin yıllık planlanan enerji üretim miktarı 215 Milyon kWh'dir.

1. Faz 52.8MW Aralık 2018 ve 2. Faz 13.2MW Haziran 2019 itibariyle devreye alınarak 79.2MWe tam kapasite olarak işletmeye açılmıştır. Bağlar Enerji Santralimiz doğadaki karbon emisyonlarını azaltmak adına 116,000 ton karbon emisyon katkısı sağlayarak çevreci bir santral olma özelliğini de göstermektedir. Bağlar RES yıllık 62,000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.