sancak_asunim_imza

Sancak Enerji Hibrit Güneş Enerjisi Yatırımları

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜLERİNDEN SANCAK ENERJİ HİBRİT GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ YATIRIMLARI İLE HEDEF BÜYÜTÜYOR

Yenilenebilir enerji alanında öncü firmalardan biri olan Sancak Enerji, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı ve temiz enerji alanında çevreye örnek olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Sancak Enerji, yenilenebilir enerji alanında “Geleceğin Enerjisi” sloganı ile yatırımlarına devam etmektedir.

Sancak Enerji olarak Dünya’da yaygınlaşan ve ülkemizde yeni kurulmaya başlanan Hibrit Enerji Santralleri alanında öncü olmaya devam etmektedir.2018 yılından itibaren işletmede olan 103,2MW kurulu gücüne sahip olan Konya ilinde bulunan Bağlar Rüzgar Enerji Santrali projesine ilaveten 26MW’lik güneş enerji santrali yatırımına başlamıştır. İlaveten 2015 yılından itibaren işletmede olan,  52.8MW kurulu gücüne sahip Kayseri ilinde bulunan Yahyalı Rüzgar Enerji Santrali projesine 16MW’lik güneş enerji santrali yatırımına başlamıştır. Güneş enerji santrali yatırımları sayesinde yılda yaklaşık toplam 70.000 MWh elektrik üretilmesi planlanmakta olup yaklaşık 35.000 ton karbonun doğaya salınımını engellenecektir.

Hibrit Güneş Enerji Santralleri projeleri kapsamında mühendislik, projelendirme, satın alma, kurulum ve devreye alma işleri ile ilgili olarak ASUNİM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ile 42 MW‘lık bir anlaşma imzalanmıştır. Projelerin 2023 yılı sonuna doğru devreye alınması hedeflenmektedir.