Firmamızın hayata geçirdiği ilk proje olan Yahyalı RES, tüm bakanlık geçici kabullerinin ardından, Şubat 2016 itibariyle tam kapasite olarak işletmeye açılmıştır. Tesisimizin toplam kurulu Gücü 52.8 MW'dır.

22 Adet Nordex N117 marka türbin kullanılmıştır. Santralimizin yıllık planlanan enerji üretim miktarı 139 Milyon kWh’dir. Yahyalı Rüzgar Enerji Santralımız, doğadaki karbon emisyonlarını azaltmak adına GOLD Sertifikası almış olup, yıllık 76.000 ton karbon emisyonu katkısı sağlayarak çevreci bir santral olma özelliğini de göstermektedir. Toplam yatırım bedeli 65 Milyon Euro'dur.