Bağlar Rüzgar Enerji Santrali
  • Konya-Selçuklu
  • 100 MWe
  • 103.2 MWm
  • 158.000 ton (Yıllık)

Santralin toplam kurulu gücü 103.2 MWm olup, sahada toplamda 24 adet Siemens Gamesa G132 - 3.3 MW ve 5 adet Nordex N133 – 4.8 MW marka ve modelli rüzgar türbini bulunmaktadır. Santral Eylül 2018 itibariyle işletmeye geçerek üretim faaliyetlerine başlamıştır. Santralin yıllık planlanan enerji üretim miktarı 281 Milyon kWh’tir. Bağlar Rüzgar Enerji Santralimiz yaklaşık 158,000 ton karbonun doğaya salınımını engelleyerek çevreci bir santral olma özelliğini de göstermektedir. Bağlar RES yıllık yaklaşık 110,000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.