Yamaçtepe-2 Rüzgar Enerji Santrali
  • İstanbul-Silivri
  • 30 MWe
  • 33 MWm
  • 50.000 ton (Yıllık)

Santralin toplam kurulu gücü 33 MWm olup, sahada toplamda 10 adet Siemens Gamesa G132 - 3.3 MW marka ve modelli rüzgar türbini bulunmaktadır. Santral Eylül 2019 itibariyle işletmeye geçerek üretim faaliyetlerine başlamıştır. Santralin yıllık planlanan enerji üretim miktarı 92 Milyon kWh’tir. Yamaçtepe – 2  Rüzgar Enerji Santralimiz yaklaşık 50,000 ton karbonun doğaya salınımını engelleyerek çevreci bir santral olma özelliğini de göstermektedir. Yamaçtepe – 2 RES yıllık yaklaşık 60,000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.