Yahyalı Rüzgar Enerji Santrali
  • Kayseri-Yahyalı
  • 52,5 MWe
  • 52,8 MWm
  • 76.000 ton (Yıllık)

Santralin toplam kurulu gücü 52.8 MWm olup, sahada toplamda 22 adet Nordex N117 - 2.4 MW marka ve modelli rüzgar türbini bulunmaktadır. Santral Şubat 2016 itibariyle işletmeye geçerek üretim faaliyetlerine başlamıştır. Santralin yıllık planlanan enerji üretim miktarı 139 Milyon kWh’tir. Yahyalı Rüzgar Enerji Santralimizin GOLD sertifikası olup; yılda yaklaşık 76,000 ton karbonun doğaya salınımını engelleyerek çevreci bir santral olma özelliği göstermektedir. Yahyalı RES yıllık yaklaşık 90,000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.