Urla Rüzgar Enerji Santrali
  • İzmir-Urla
  • 16,5 MWe
  • 18 MWm
  • 33.000 ton (Yıllık)

Santralin toplam kurulu gücü 18 MWm olup, sahada toplamda 6 adet Nordex N117 - 3 MW marka ve modelli rüzgar türbini bulunmaktadır. Santral Aralık 2016 itibariyle işletmeye geçerek üretim faaliyetlerine başlamıştır.  Santralin yıllık planlanan enerji üretim miktarı 60 Milyon kWh’tir. Urla Rüzgar Enerji Santralimizin VCS sertifikası olup; yılda yaklaşık 33,000 ton karbonun doğaya salınımını engelleyerek çevreci bir santral olma özelliği göstermektedir. Urla RES yıllık yaklaşık 39,000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.